Digital strategi

Lär känna oss genom sociala medier: FACEBOOK // INSTAGRAM

VARFÖR EN DIGITAL STRATEGI?

Det digitala landskapet är oerhört stort, att dyka in i det utan en strategi och plan kan i många fall innebära att du satsar tid, pengar och resurser på något som inte ger något som helst resultat.

För att lyckas är det två saker vi efterfrågar; förståelse för målgruppen och ett tydligt effektmål. Det går inte att stå utanför, idag är man datadriven i sin marknadsföring. Det finns ingen mall som passar alla företag och organisationer i världen men vi arbetar med att identifiera era specifika mål och sedan matcha detta med hur er målgrupp, er bransch och era förutsättningar ser ut.

HUR SKAPAR MAN EN DIGITAL STRATEGI?

När du arbetar med digital strategi så syftar arbetet mycket till att identifiera de möjligheter som finns för dig att marknadsföra digitalt. Vi börjar med en analys av nuläge och syftet med det digitala. Skapa effektmål i relation till verksamhetsmålen.

Digital strategi handlar i nästa steg om att ta reda på vilka målgrupper du har. Att analysera den data vi har och ta reda på så mycket vi kan så att vi kan klä vår målgrupp. Omvärlden är också en viktig del att ta med, hur ser branschen ut? Vem är er närmsta konkurrent?

När vi vet varför och vem så måste vi ta reda på hur. Hur vill målgruppen ha sin kommunikation, vad söker de och hur vi möter dem på rätt sätt. Slutligen tar vi reda på vem som gör vad i vilken kanal – och när.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med en digital strategi.