Scroll to top

Policy för behandling av personuppgifter
Happy Brother (nedan ”vi”) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med de bestämmelser som följer av vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, EU 2016/679.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig inom ramen för den relation som vi har med dig. Kort sagt samlas data in som ett led i vårdandet och underhållandet av vår affärsmässiga relation med kunder, leverantörer, partners och/eller dig personligen. Exempel på personuppgifter vi kan komma att behandla är ditt namn, kontaktuppgifter till dig såsom mobiltelefonnummer, adress, e-postadress, CV, profil på LinkedIn, och andra sociala medier. Vi kan även komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som via Bolagsverket mm. om det bedöms som behövligt för att upprätthålla god registervård. Vi kan även komma att registrera personuppgifter när du interagerar digitalt med oss i samband med: Formulär på våra webbplatser. Direktkontakt via e-post, våra webbplatser och sociala medier. Om du anmäler dig till något av våra event, nyhetsbrev eller registrerar dig för några av våra digitala tjänster. Ditt besök på våra webbplatser och/eller appar, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Hur hanteras din data?
Vi lämnar aldrig vidare din personliga data till 3:e part, allt stannar inom ramen för vad vi bedömer är av intresse och relevans för den affärsrelation vi har med din arbetsgivare eller dig. Vi kan dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster och marknadsföringstjänster såvida annat inte informerats. Vi samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES och därmed följer kraven i GDPR.

Lagring och gallring av personuppgifter
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är aktiv och potentiell kund, leverantör (inklusive underkonsultpartner eller arbetssökande), eller samarbetspartner till oss. Såvida vi inte har särskilt påtalat det, eller inhämtat ditt specifika godkännande, gallras personuppgifter tillhörande personer som har varit inaktiva i sin relation med oss under en längre period. Skulle du önska att vi gallrar bort din personliga data i förtid så följer vi rådande lagstiftning som GDPR, bokföringslagen mm.

Cookies
När du besöker hemsida kan vi eller de tjänsteleverantörer vi arbetar med använda lokal lagring av data, som cookies (kakor), för att säkerställa att du som användare får en så bra upplevelse av vår sajt som möjligt.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som en hemsida/sajt begär att få spara på din dator. Cookies gör det möjligt för servern att hålla reda på dina preferenser. Syftet kan vara att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du besöker en hemsida som kräver inloggning. Eller att du ska slippa ange språkval och andra inställningar som du redan valt en gång. Syftet kan också vara att ge dig individualiserad reklam baserad på tidigare sökningar och köp.

Finns det olika cookies?
Ja, sessionscookies och permanenta cookies.
En sessionskaka försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare. Sessionskakan lagras bara i datorns minne så länge som du är inne och surfar på en sida. Den håller exempelvis reda på vilket språk du valt. En permanent kaka lagrar en textfil i din enhet under en kortare eller längre tid. De kakorna  används till att hålla dig inloggad på en sida eller för att hålla reda på olika inställningar du gjort. Permanenta kakor används också vid funktioner som talar om för dig vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen.

Hur använder vi cookies?
Vi använder oss av flera olika cookies på hemsidan för att se hur webbplatsen används och för att förbättra funktionaliteten och upplevelsen. Vi använder också cookies för att se vilka som besöker våra sidor och hur länge de stannar. Vi använder bland annat Google analytics och Facebooks Pixel.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till 3:e parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos 3:e part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering, cookies eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta:
Happy Brother
Brommagatan 23, 25438 Helsingborg
e-postadress: admin@happybrother.se

Vill du komma i kontakt med oss?