Scroll to top

Digital strategi

Lär känna oss genom sociala medier: FACEBOOK // INSTAGRAM

Hur skapar du en digital strategi?

01. Strategi

När du arbetar med digital strategi så syftar arbetet mycket till att identifiera de möjligheter som finns för dig att marknadsföra digitalt. Vi börjar med en analys av nuläge och syftet med det digitala. Skapa effektmål i relation till verksamhetsmålen.

02. Design

Digital strategi handlar i nästa steg om att ta reda på vilka målgrupper du har. Att analysera den data vi har och ta reda på så mycket vi kan så att vi kan klä vår målgrupp. Omvärlden är också en viktig del att ta med, hur ser branschen ut? Vem är er närmsta konkurrent?

03. Innehåll

När vi vet varför och vem så måste vi ta reda på hur. Hur vill målgruppen ha sin kommunikation, vad söker de och hur vi möter dem på rätt sätt. Slutligen tar vi reda på vem som gör vad i vilken kanal – och när.

04. Analys

När du lanserat hemsidan kan du börja analysera datan som kommer in. Du kan få svar på vad dina besökare gillar, var du eventuellt tappar besökare och hur du ska fånga upp dem igen.

Det digitala landskapet är stort, att dyka in i det utan en strategi riskerar du i många fall att satsa tid och pengar på något som inte ger resultat. För att lyckas med din digitala närvaro är det två saker vi efterfrågar; förståelse för målgruppen och ett tydligt mål. Det går inte att stå utanför, idag är man datadriven i sin marknadsföring. Det finns tyvärr ingen mall som passar alla företag och organisationer i världen därför arbetar vi med att identifiera dina specifika mål och sedan matcha detta med hur din målgrupp, bransch och dina förutsättningar ser ut.

 

För att lyckas med ditt digitala arbete är det ett par saker du saknar, bl.a. djupgående förståelse för målgruppen och rätt KPI:er. Du inser att det inte finns en mall som passar alla företag och organisationer och vill ha hjälp att identifiera specifika mål, bättre förstå din målgrupp samt ha en aktivitetsplan framåt. I spelplanen tar vi även med bransch, omvärld och de egna förutsättningarna och sen har du din strategi.

Behöver du hjälp att skapa en strategi?

Första steget till en skönare digital värld.